Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Kiên Giang


Địa chỉ: 218 - ấp Hòn Sóc - xã Thổ Sơn - huyện Hòn Đất - tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 077. 3 841 002 - 077. 3 841 580

Chủ tịch HĐQT: Lư Văn Còn
0913.993.327
Tổng Giám đốc: Lâm Minh Đạo
077. 3 841 455 – 0918 006 777

Phòng Tài chính kê toán
077. 3 841 580 - Fax: 077. 3 841 580
Kế toán trưởng: Dương Văn Thảo (0918 910 949)

Phòng Kỹ thuật - Sản xuất
077. 3 841 002 Fax: 077. 3 786 984
Trưởng phòng: Huỳnh Văn Đức (0908 383 006)

Liên hệ mua hàng:
Điện thoại: 077. 3 841 002
Fax: 077. 3 786 984
Email: dahonsockg@vnn.vn
Trưởng phòng kinh doanh: 0918 210 952 (Nguyễn Thanh Nhã)
Nhân viên bán hàng: 0939 977 722 (Lâm Thanh Mỹ Duyên)


Chi nhánh Khai thác đá Trà Đuốc:

Địa chỉ: ấp Rẫy Mới- xã Bình An- huyện Kiên Lương - tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077. 3 763 233
Fax: 077. 3 763 234
Email: datraduockg@gmail.com
Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Quốc Hùng (0918 123 063)


Đá 1 x 2
(23/12/2011)

Click vào hình để xem những hình ảnh của Đá 1x2

  

Giá bán nêu dưới đây mang tính chất tham khảo. Muốn biết thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0773. 841 002

 

I - GIÁ BÁN TẠI MÁY NGHIỀN (Giao lên xe của khách hàng)                             

ĐVT: đồng/m3

STT LOẠI ĐÁ

Giá đá

(chưa VAT)

Xúc,

báng đá

(chưa VAT)

Tổng cộng

(chưa VAT)

Thuế VAT

10%

Tổng

thanh toán

1  Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 172.000 25.000 197.000 19.700

216.700

2  Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 172.000 32.000 204.000 20,400

224.400

3  Đá 1 x 2 lỗ sàng 25 172.000 41.000 213.000 21.300

234.300

4

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 172.000 46.000 218.000 21.800 239.800

5

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 19 172.000 59.200 231.200 23.120 254.320

6

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 16 172.000 32.000 204.000 20.400 224.400

 

II - GIÁ BÁN TẠI KHO ĐÁ HÒN SÓC (Giao xuống phương tiện thuỷ của khách hàng)       

ĐVT: đồng/m3

STT LOẠI ĐÁ

Giá đá

(chưa VAT)

Xúc, bang đá,

vận chuyển, xuống

phương tiện KH

(chưa VAT)

Tổng cộng

(chưa VAT)

Thuế VAT

10%

Tổng

thanh toán

1  Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 172.000 34.000 206.000 20.600

226.600

2  Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 172.000 41.000 213.000 21.300

234.300

3  Đá 1 x 2 lỗ sàng 25 172.000 50.000 222.000 22.200

244.200

4

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 172.000 55.000 227.000 22.700 249.700

5

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 19 172.000 68.200 240.200 24.020 264.220
6

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 16

172.000 41.000 213.000 21.300 234.300

 

III - GIÁ BÁN TẠI KHO ĐÁ CHÒM SAO (Giao xuống phương tiện thuỷ của khách hàng)   

ĐVT: đồng/m3 

STT LOẠI ĐÁ

Giá đá

(chưa VAT)

Xúc, bang đá,

vận chuyển, xuống

phương tiện KH

(chưa VAT)

Tổng cộng

(chưa VAT)

Thuế VAT

10%

Tổng

thanh toán

1  Đá 1 x 2 lỗ sàng 29 172.000 38.300 210.300 21.300

231.330

2  Đá 1 x 2 lỗ sàng 27 172.000 45.300 217.300 21.730

239.030

3  Đá 1 x 2 lỗ sàng 25 172.000 54.300 226.300 22.630

248.930

4

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 22 172.000 59.300 231.300 23.130 254.430

5

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 19 172.000 72.500 244.500 24.450 268.950
6

 Đá 1 x 2 lỗ sàng 16

172.000 45.300 217.300 21.730 239.030

URL: http://dahonsoc.vn/bs/printpage.php?id=1324628037